Login

Please enter username and password

Reward Type
Leads (VND) Sales Click(VND)
MAX: 0.0 MAX: 8.0% 0.0
Company Name Lazada
URL http://lazada.vn/
Description Lazada Việt Nam (App & PC) .

Kể từ ngày 05/01/2018, các sản phẩm phân phối trực tiếp từ Apple: (1) có thương hiệu Apple và (2) được bán bởi Lazada sẽ không được tính hoa hồng. Quý đối tác hãy lưu ý kỹ và không quảng cáo những sản phẩm trên.

Mức hoa hồng tối đa: 500,000 vnđ

Danh sách sản phẩm: click

Điều Kiện Duyệt Kết Quả
Hoa hồng sẽ được duyệt với các đơn hàng thành công.
• Cookies = 30 ngày, nếu người dùng quay lại mua hàng trực tiếp thông qua Lazada trong 30 ngày thì vẫn được tính cho đối tác đó

Điều Kiện Từ Chối Kết Quả:
• Đơn hàng không thành công, đơn hàng bị đổi trả trong 30 ngày.
• Luật đơn hàng đầu tiên: Sau khi đơn hàng đầu tiên trong 30 ngày hiệu lực của Cookies xảy ra và thành công, máy của khách hàng sẽ không còn cookies nữa. Như vậy khi Khách hàng mua liên tiếp đơn hàng mà chỉ click vào link Affiliate 1 lần thì chỉ 1 đơn hàng được ghi nhận.

Chú ý :
• Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của Lazada thì kết quả sẽ được tính cho kênh click cuối cùng.
• Cookie của ACCESSTRADE sẽ bị ghi với các hình thức quảng cáo khác của Lazada (Retargeting, Remarketing)
• Chiên dịch này Không áp dụng cho bản Mobile App.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi chạy chiến dịch Lazada

1/ SỬ DỤNG TỪ KHÓA THƯƠNG HIỆU LAZADA, chi tiết: tại đây

2/ Quảng cáo LAZADA thông qua các mạng xã hội (như Facebook, Pinterest, Twitter, vv) nhưng hiển thị nội dung dễ gây nhầm lẫn (khách hàng có thể nhầm tưởng là trang chính thức của LAZADA trên mạng xã hội).
3/ Đối tác không được sử dụng các mã giảm giá chưa được chấp thuận một cách rõ ràng từ Lazada.
4/ Đối tác không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các sản phẩm của Lazada, sử dụng layers,cookie dropping, công nghệ postview..

">

Điều kiện commission (áp dụng từ 15/2/2017)
Hoa hồng dưới đây được áp dụng khi khách hàng mua hàng trên PC hoặc mobile browser. Đơn hàng đặt trên Lazada App sẽ không được ghi nhận. Để sử dụng link tracking được trên cả Mobile và desktop, bạn có thể đăng ký và chạy campaign Lazada Việt Nam (App & PC) .

Kể từ ngày 05/01/2018, các sản phẩm phân phối trực tiếp từ Apple: (1) có thương hiệu Apple và (2) được bán bởi Lazada sẽ không được tính hoa hồng. Quý đối tác hãy lưu ý kỹ và không quảng cáo những sản phẩm trên.

Mức hoa hồng tối đa: 500,000 vnđ

Danh sách sản phẩm: click

Điều Kiện Duyệt Kết Quả
Hoa hồng sẽ được duyệt với các đơn hàng thành công.
• Cookies = 30 ngày, nếu người dùng quay lại mua hàng trực tiếp thông qua Lazada trong 30 ngày thì vẫn được tính cho đối tác đó

Điều Kiện Từ Chối Kết Quả:
• Đơn hàng không thành công, đơn hàng bị đổi trả trong 30 ngày.
• Luật đơn hàng đầu tiên: Sau khi đơn hàng đầu tiên trong 30 ngày hiệu lực của Cookies xảy ra và thành công, máy của khách hàng sẽ không còn cookies nữa. Như vậy khi Khách hàng mua liên tiếp đơn hàng mà chỉ click vào link Affiliate 1 lần thì chỉ 1 đơn hàng được ghi nhận.

Chú ý :
• Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của Lazada thì kết quả sẽ được tính cho kênh click cuối cùng.
• Cookie của ACCESSTRADE sẽ bị ghi với các hình thức quảng cáo khác của Lazada (Retargeting, Remarketing)
• Chiên dịch này Không áp dụng cho bản Mobile App.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi chạy chiến dịch Lazada

1/ SỬ DỤNG TỪ KHÓA THƯƠNG HIỆU LAZADA, chi tiết: tại đây

2/ Quảng cáo LAZADA thông qua các mạng xã hội (như Facebook, Pinterest, Twitter, vv) nhưng hiển thị nội dung dễ gây nhầm lẫn (khách hàng có thể nhầm tưởng là trang chính thức của LAZADA trên mạng xã hội).
3/ Đối tác không được sử dụng các mã giảm giá chưa được chấp thuận một cách rõ ràng từ Lazada.
4/ Đối tác không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các sản phẩm của Lazada, sử dụng layers,cookie dropping, công nghệ postview..

Acceptable Site