Login

Please enter username and password

Reward Type
Leads (VND) Sales Click(VND)
80000.0 0.7% 0.0
Company Name CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
URL http://fptshop.com.vn/?utm_source=accesstrade&aff_sid={clickid}
Description

Lưu ý: Chỉ những ngành hàng trên được tính hoa hồng. Hoa hồng chỉ áp dụng với sản phẩm là máy mới, máy cũ không được tính hoa hồng

Chính sách thưởng tháng 7:
• Tăng doanh số 20% với tháng trước: thưởng thêm 5% trên tổng hoa hồng
• Tăng doanh số 30% với tháng trước: thưởng thêm 7% trên tổng hoa hồng
• Tăng doanh số 50% với tháng trước: thưởng thêm 10% trên tổng hoa hồng

2. Quy tắc ghi nhận đơn hàng và hoa hồng:
• Luật Click cuối: Nếu Users click vào một link quảng cáo khác của một Publisher cùng hệ thống ACCESSTRADE thì hoa hồng sẽ được tính cho Publisher cuối cùng.
• Hoa hồng sẽ được ghi nhận với các đơn hàng thành công
Điều kiện chấp nhận kết quả: thanh toán thành công; bao gồm khách hàng có nhu cầu đổi hàng, nhưng không bao gồm khách hàng trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Trong trường hợp khách tới cửa hàng FPT Shop nhận máy, thời gian nhận hàng trong vòng 7 ngày từ ngày đặt hàng online thì đơn hàng mới được ghi nhận thành công.
• Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bên B nghi ngờ giao dịch gian lận/giả mạo.
• Đơn hàng đặt trùng, thông tin giống nhau trong 15 phút thì đơn sau sẽ không được ghi nhận vào hệ thống.

3. Cơ chế lưu Cookies
• Cookies có hiệu lực trong 30 ngày
• Cookies không bị ghi đè. Các kênh quảng cáo khác của Advertisers như Google Adwords, FaceBook Ads … ghi đè cookie của Publisher.
• Sau khi đặt hàng, các đơn hàng tiếp theo vẫn tiếp tục được ghi nhận nếu trong thời gian hiệu lực của Cookies

4. Lưu ý:
Các Publishers không chạy quảng cáo Google Adwords, Facebook với các từ khóa thương hiệu liên quan đến FPT, FPT Shop + Từ khóa dài Có chứa từ khóa thương hiệu, 4 từ khóa sau: fpt, fpt shop, fptshop, fbtshop

">

Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT là thành viên của tập đoàn FPT Việt Nam.
Các sản phẩm với chất lượng hàng chính hãng với mức giá thành cạnh tranh nhất!

1. Chính sách hoa hồng: Từ ngày 10/04/2018 áp dụng mức commission mới như sau
commission

Lưu ý: Chỉ những ngành hàng trên được tính hoa hồng. Hoa hồng chỉ áp dụng với sản phẩm là máy mới, máy cũ không được tính hoa hồng

Chính sách thưởng tháng 7:
• Tăng doanh số 20% với tháng trước: thưởng thêm 5% trên tổng hoa hồng
• Tăng doanh số 30% với tháng trước: thưởng thêm 7% trên tổng hoa hồng
• Tăng doanh số 50% với tháng trước: thưởng thêm 10% trên tổng hoa hồng

2. Quy tắc ghi nhận đơn hàng và hoa hồng:
• Luật Click cuối: Nếu Users click vào một link quảng cáo khác của một Publisher cùng hệ thống ACCESSTRADE thì hoa hồng sẽ được tính cho Publisher cuối cùng.
• Hoa hồng sẽ được ghi nhận với các đơn hàng thành công
Điều kiện chấp nhận kết quả: thanh toán thành công; bao gồm khách hàng có nhu cầu đổi hàng, nhưng không bao gồm khách hàng trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Trong trường hợp khách tới cửa hàng FPT Shop nhận máy, thời gian nhận hàng trong vòng 7 ngày từ ngày đặt hàng online thì đơn hàng mới được ghi nhận thành công.
• Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bên B nghi ngờ giao dịch gian lận/giả mạo.
• Đơn hàng đặt trùng, thông tin giống nhau trong 15 phút thì đơn sau sẽ không được ghi nhận vào hệ thống.

3. Cơ chế lưu Cookies
• Cookies có hiệu lực trong 30 ngày
• Cookies không bị ghi đè. Các kênh quảng cáo khác của Advertisers như Google Adwords, FaceBook Ads … ghi đè cookie của Publisher.
• Sau khi đặt hàng, các đơn hàng tiếp theo vẫn tiếp tục được ghi nhận nếu trong thời gian hiệu lực của Cookies

4. Lưu ý:
Các Publishers không chạy quảng cáo Google Adwords, Facebook với các từ khóa thương hiệu liên quan đến FPT, FPT Shop + Từ khóa dài Có chứa từ khóa thương hiệu, 4 từ khóa sau: fpt, fpt shop, fptshop, fbtshop

Acceptable Site