Login

Please enter username and password

Reward Type
Leads (VND) Sales Click(VND)
80000.0 0.7% 0.0
Company Name CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
URL http://fptshop.com.vn/?utm_source=accesstrade&aff_sid={clickid}
Description Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT là thành viên của tập đoàn FPT Việt Nam. Các sản phẩm với chất lượng hàng chính hãng với mức giá thành cạnh tranh nhất! 1/Tỷ lệ hoa hồng hấp dẫn cho mỗi chuyển đổi thành công. đã gồm 10% VAT Điện thoại di động ngoài Apple: 2.5% Điện thoại thuộc Apple: 0.7% Laptop - máy tính bảng: 2.5% Tất cả các loại phụ kiện : 4.0% (Gía trị đơn hàng tính hoa hồng không gồm chi phí vận chuyển, mã giảm giá, khuyến mại) * Hoa hồng cho 4 dòng điện thoại: Coolpad, Meizu, Huawei, Mobistar: tăng từ 2.5% lên 5.6% , Áp dụng từ 1/3/2017 Cuối mỗi tháng sẽ điều chỉnh hoa hồng hoa hồng cho đơn hàng có 4 thương hiệu này 2/ Quy tắc ghi nhận đơn hàng và hoa hồng: •Luật Click cuối: Nếu Users click vào một link quảng cáo khác của một Publisher cùng hệ thống ACCESSTRADE thì hoa hồng sẽ được tính cho Publisher cuối cùng. •Hoa hồng sẽ được ghi nhận với các đơn hàng thành công “Đơn Hàng Thành Công” là đơn hàng mà Khách Thăm thực hiện thành công trên FPT Shop trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách Thăm được Đối Tác của Bên A dẫn đến FPT Shop và không từ chối nhận hàng, hủy hoặc trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng thành công trên FPT Shop. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bên B nghi ngờ giao dịch gian lận/giả mạo. 3/ Cơ chế lưu Cookies •Cookies có hiệu lực trong 30 ngày •Cookies không bị ghi đè. Các kênh quảng cáo khác của Advertisers như Google Adwords, FaceBook Ads ... không ảnh hưởng quảng cáo của Publisher. •Sau khi đặt hàng, các đơn hàng tiếp theo vẫn tiếp tục được ghi nhận nếu trong thời gian hiệu lực của Cookies 4/ Lưu ý: Các Publishers không chạy quảng cáo Google Adwords, Facebook với các từ khóa thương hiệu liên quan đến FPT, FPT Shop + Từ khóa dài Có chứa từ khóa thương hiệu, 4 từ khóa sau: fpt, fpt shop, fptshop, fbtshop
Acceptable Site